Quatro, s.r.o.

 PRODUKTOVÝ FILTER

Základy spekania a ohýbania skla v peci

Seminár je určený  predovšetkým pre záujemcov o nákup pece na spekanie a ohýbanie skla pri vysokých teplotách. 
Kým ostatné semináre sú zamerané hlavne na remeselné zvládnutie  práce so sklom , pri tejto technike sa zameriavame na základy technológie , materiály a postupy  pri spekaní a ohýbaní skla.
Počet účastníkov 1-4.

Cena : 100 € + DPH 20 % - 120 €

Termín konania seminára po individuálnej dohode, možný i pre jedného záujemcu.