quatropb.eu

 PRODUKTOVÝ FILTER

FARBA

SPEKANIE SKLA V PECI - FUSING

Záujemcom o spracovanie skla pri vysokých teplotách - fusing ponúkame  osvedčené pece na spekanie a ohýbanie skla , spolu so sortimentom skla, separátormi,  materiálom a náradím určeným  pre  spekanie a ohýbanie skla  .