ÚVOD

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že prevádzka firmy , distribúcia skla a tovaru prebieha bez obmedzenia za zvýšených bezpečnostných a hygienických podmienok.


Firma Quatro s.r.o. sa špecializuje na predaj  farebného plochého skla pre vitrážové, dekoračné, nábytkové presklenia, spekanie v peciach, hobby techniky a ďalšie umelecké spracovanie.
Rovnako ponúkame sortiment  náradia, materiálov a pomôcok pre stavbu vitráží Tiffany technikou i tradičnou, historickou technikou do olovených profilov.

Záujemcom o spekanie a tvarovania skla pri vysokých teplotách - FUSING  ponúkame osvedčené elektrické pece,sklá vhodné pre spekanie , dekoračné a separačné materiály .

Predajňa s farebným sklom, náradím a materiálmi v Považskej Bystrici je otvorená každý pracovný deň v čase od 7  -  15 hod . Návštevu predajne je možné dohodnúť i mimo pracovnú dobu.

Tovar je možné objednať v E- shope, telefonicky, SMS správou a podobne. Objednávky doručujeme zvyčajne do 2 pracovných dní.

Záujemcom o stavbu vitráží a prácu s farebným sklom ponúkame osvedčený program výukových seminárov.

Vo výrobnej oblasti sa venujeme stavbe  vitrážových a  dekoračných presklení , spekaniu a ohýbaniu skla.

Ďalšie informácie o výrobe nájdete na našej druhej stránke: www.vitraznesklo.sk